Navn:                             S/S Biscaya

Type:                             3 mastet skonnert bygget i tre

Forliste:                         1896   bygget: 1873

Size:                              496 NRT / 684 BRT

Lengde:                         58 mtr        Bredde: 10 mtr       Dybde  5 mtr

Motorer:                        Damp. 2 Cyl 40 nhp

GPS pos: (ca)   N: 5911.438    E: 01045.233

Dykkedybde: 5-15 mtr. meget nedbrutt. Ligger ca 30-40 mtr Syd for staken.