Navn:                            Boomerang   

Type:                            Bark bygget i tre   bygd: 18xx

Forlist:                          26 Des 1896 ( på Søster øyene )

Size:                             BRT

Lengde:                       mtr.      Bredde:  mtr      Dybde:  mtr         

Motorer:                       ? 

nedbrutt trevrak  mtr.

GPS pos:  N:00   E: 00