Navn:                  Fredrikshald I   (senere DS Halden)

Type:                   Damp fraktebåt

Bygget:               1890             Forlist: 1940 ????      93 - 108  BRT     Eier: Carl A. Moe A/S

Skal etter sigende ha kantret pga. Stor dekkslast med Cellulose og dårlig vær.

DS Halden var på vei inn fjorden på vei til Oslo den 9. April 1940 (invasjonen av Norge)  og befant seg fort i nærheten av Oscarsborg Festning og den Tyske krysseren Blücher. hun ble truffet av små kalibret ammo. men klarte og komme seg inn til havnen i Døbak.

det er ikke helt fulstendige opplysninger på denne, men den skal ligge på 30-35 mtr dybde, da skipet ble prøvd/berget (noe uklart) av Moss Dykk & Co

mere info kommer :-)