Navn:                           THOR 1   MONITOR         

Type:                           Monitor    Bygget i stål i 1872

Forlist:                         1919

Size:                            2003 BRT

Lengde:                       65.7 mtr            Bredde: 15.3 mtr    Dybde: 4.15 mtr          

Motor:                         

Dykke dybde 8-15 mtr. forliste under sleping for opphugging, 2 stk. omk

Monitorene var avlegs, Norge hadde begynt å hugge mange eldre skip i marinen etter Første Verdenskrig. Monitoren Thor forliste under slep utenfor Verdens Ende, den 7. Mars 1919. Besetningen på to mann omkom. Det finnes bare 2 dykkbare monitorer i verden, den andre er USS Monitor som ligger på 59 meters utenfor USA. Baug og akter er det best intakte på vraket, og fortsatt kan man se kanontårnet og deler av skroget.

GPS pos:  N: 59'03.226   E: 10'30.664