Navn:                            Fregatten  LOSSEN        (MER INFO KOMMER)

Type:                             Fregat             byggeår:  1648 Fredrikstad       Forlist: 24 Desember 1717

Size:                              BRT

Lengde:                         mtr  28,7          Bredde:  7,5  mtr          Dybde: 2,8  mtr

Bestykning:                  18   6-punds        6 stk     3-punds

Mannskap:                   103 ved forlis

GPS pos:  N:     E:    kommer 

Orkanen kom inn over Nordsjøen, ble en tragisk begivenhet julenatten 1717 med katastrofale oversvømmelser,et stort antall skip forliste, store ødeleggelser overalt oppstod.

Fregatten sank i bukten StolenVesterøy.

Besetningen på 103 mann og 6 svenske krigsfanger forsøkt å redde seg, men bare halvparten klart det, de kom seg opp på fjellsiden fra skipet eller opp på svabergene rundt omkring. 50 nordmenn og dansker omkommet sammen med 5 svensker i forliset. De overlevende søkte seg frem til Papperhavn der de fikk husly og hjelp. De døde ble ikke ført til kirkegård og gravlagt i innviet jord, men begravet i en myr rett inn av Stolenbukten. Det gikk et sagn nede på Vesterøy om at et russisk skipsmannskap var gravlagt i denne myren, men muligens ville folk dekke over at det var landsmenn som hvilet der. Massegraven for de 55 døde antagelig er ikke funnet i dag.

Det er funnet flere kanoner i bunnen av bukten og senere bunnseksjonen av akterskipet fra fregatten.

Utgravningen av «Lossen» er å lese.  ISBN 82-90089-12-0