Navn:                         Mosel     ( M-1903  /  V-1605 )   bilder i fra vraket kommer

Type:                                  Tråler ombygget til minesveiper.

Bygd:                         Bygget i 1937 i Tyskland.    Nasjonalitet: Tysk

Senket:                      15 oktober 1944

Størrelse:                    Lengde: 49,80 meter    Bredde: 8,10 meter   Vekt: 426 Brt 

GPS: N: 58'10'611     E: 008'20.912

Dybde:                       Vraket ligger fra 33 – 54 meter. intakt med kanoner og annen bestykning

Den 15 oktober 1944 ble Mosel beordret til eskortering av Nachsubtanker Norwegen 15  mellom Kristinasand og Arendal. Samtidig med letter 27 fly, Beaufighter og 17 Mosquitos fra 144 og 404 skvadron ( Banff Strike Wing ) i Skottland for å angripe mulige skipsmål mellom Danmark og Norge. På ettermiddagen oppdager flyene Mosel og innleder angrepet. Mosel åpner ild med sin 88mm luftvernkanon, Mosel blir sterkt skadet av granatene som treffer skroget og kjelerommet.  Klokken 1540 forsvinner Mosel i dypet, det omkom 21 personer ombord på Mosel.

Vraket av Mosel ble funnet sommeren 2001 på femti meters dyp i relativt god stand av Bjarte og Siri Skar. Vraket står på kjølen, man kan fortsatt se luftvernkanoner og detaljer fra krigens dager.